Ashi anquemisanteri

Pantero aca clic oshaaviji ari onconijatapee pashini pantalla ontimantearo apite icanteetiri menús, ora quisaari otimantaro mava antinqueri  (< =>) ora nianquiniri irotaque oneantempari anquemisantantemparori, pashini (>) irointi aiquero ajatantempari acoyero pashinipee, iroquea oca (<) irointi ampianteari.

http://listen.bible.is/CNIWBT/Matt/1/D