Quenquetsarentsi

 

Sisto Gerónimo Ch.

Osarentsiqui 1986, Sisto Gerónimo, iriotaque intacarori iquenqueshiretaquero ontime Mazamariqui ora yapatotanteetari irashi Ashaninka quemisantajeitatsiri, iquenqueshiretaquero icarataqueri misionero Kimber jeri pashinipee mishionero, irosati oca osarentsi ijivatacaantantaca, tee osamanite ijivatacaante irosati yoantacari oayeri (quityoncari) ijocanaquero ijivatacaantini.  

 


 

 


 

 


Jero osavicacotiri:

AV. República Suiza Nº 485 - Mazamari - Junín - Perú.


Aisati pamenero aca mapaqui: